Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options
Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options
Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

SAÇ EKTİRME

TANIM
Saç derisinin donör kısımdan alınan mikrogreftlerin (saç kökleri) kelleşen ya da saç telleri dökülen bölgeye yapılan transplantasyon işlemi. Saç ektirmede mikrogreft en yaygın teknik olup, cilt kaydırma, doku genişletme ve kafa derisi yüzme gibi teknikler de vardır.

ORTALAMA ÜCRET
3$-10$ Her saç bölgesi ekimi için.   

2.500$-10.000$ komple saç ekimi operasyonu.

OPERASYON SÜRESİ
Ekilecek saç bölgesinin genişliğine bağlı olarak 1 saat ya da daha fazla

AYAKTA/YATARAK TEDAVİ
Ayakta tedavi

ANESTEZİ
Uygulanan tekniğe göre lokal ya da genel anestezi

TEDAVİ SÜRESİ
2-3 günde gündelik aktivitelere yeniden başlama. Güç gerektiren işlere 3 haftada başlama.

TEDAVİ SIKLIĞI
Ekim yapılmış alanların büyüklüğüne bağlı olarak birçok kez.

RİSKLER
Eklenmiş saç dokusunda ve yoğunluğunda farklılıklar, kafa derisinde his kaybı, enfeksiyon, kanama, derin yaralar, anesteziye bağlı komplikasyonlar. Vücut saç köklerini (greftler) kabul edilmezse operasyon tekrarlanabilir.

SONUÇLARIN ETKİSİ
Kalıcıdır.

Saç Ekiminde 5 önemli soru
Saç ekimi konusunda daha önceki deneyimleriniz nelerdir?    

2 Hangi teknikleri, ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz? 
3 İstediğim sonuca ulaşmak için kaç kez operasyon geçirmeliyim? Operasyonun süreci ne kadar sürmektedir? 
4 Ne tür bir tedavi öneriyorsunuz? Tedavi sürecinde dış görünüşüm nasıl olacak?
5 Ne tür bir anestezi öneriyorsunuz? Anesteziyi kim uygulayacak?
Please insert your Google Publisher ID and Ad unit ID into the theme options

Leave a Reply

502 comments